સકારાત્મક વિચારો છે દુ:ખ ભૂલવા માટેની રામબાણ ઔષધી, જાણો મનને શાંત રાખવા માટેની આ વિશેષ રીત…

Spread the love

સુખ અને દુખ આવવું એ કુદરતનો નિયમ છે. આપણા બધા લોકોના જીવનમાં તે આવતા રહે છે. કેટલાક લોકોને તેમના જીવનમાં એવેલું દુખ તે ઘણા સમય સુધી તેમાથી બહાર આવી શકતા નથી. તેથી તેમના જીવન પર તેમની ખૂબ ખરાબ અસર પડે છે. આપણા જીવનમાં આપણે એવું વિચારવું જોઈએ કે કોઈ માણસના જીવનમાં ૧૦૦ % સુખ હોતું નથી. ઘણા દૈવીક પુરાણોમાં દુખ દૂર કરવા માટેના કેટલાક ઉપાય જણાવવામાં આવ્યા છે.

પહેલાના લોકો તેમના ગુરુ અને સંતના આશ્રમમાં ભણવા માટે જતાં હતા. ત્યારના સમયમાં ભણવાનું કોઈ મહત્વ લોકોને ન હતું. તેમના સબંધોનું મહત્વ જોવા મળતું. જૂના જમાનામાં લોકો એક વારના સમયે શિષ્ય તેમના ગુરુ પાસે આવે છે. ત્યારે તેમના ગુરુને એવું લાગે છે તેમનો શિષ્ય કઈક મુશ્કેલીઓમાં છે. તે મનથી ચિંતીતિ છે. તે તેમને પૂછે છે કે જીવનમાં શું દુખ છે. ત્યારે તે કહે છે, જીવનમાં આર્થિક સમસ્યાઓ છે.

પૈસાની કમીને લીધે મારા પરિવારના લોકોને ભોજન મળતું નથી. તેથી મારૂ મન શાંત રહેતું નથી. મારા ઘરના લોકોનું દુખ હું જોઈ શકતો નથી. તેમના જીવનની તમામ દુખની વાત સાંભળીને તે ગુરૂએ તેમને લીંબુવાળું શરબત પીવડાવ્યું છે. તેમાં થોડું વધારે મીઠું નાખ્યું છે. તે પીવે છે ત્યારે તેમને કહે છે કે શરબતમાં મીઠું વધારે છે.

શરબતમાં મીઠું વધારે હોવાથી તેમના ગુરુ કહે છે કે શરબત ફેકી દે. હું તારા માટે બીજું બનાવીને લાવુ. ત્યારે તે કહે છે કે ના હું તેમાં થોડી ખાંડ નાખીને તેનો સ્વાદ બદલી નાખીશ. પછી હું તેને પી લઇશ. તેમની વાત સાંભળીને તે ગુરુ ખૂબ તેમના પર ખુશ થયા. ત્યારે તે શિષ્યએ તેમને પૂછ્યું કે હું તમારી ખુશીનું કારણ સમજી ન શકયો. ત્યારે તે કહે છે કે બધા માણસોના જીવનમાં ક્યારેક વધારે મીઠું પડી જતું હોય છે તેમને સુધારવું અને ગળ્યું બનાવવું તે આપના હાથમાં હોય છે.

ત્યારે તે ગુરુએ તેમના શિષ્યને કહ્યું કે તમારા જીવનમાં ક્યારેય મુશ્કેલીઓ આવે તેને ખાંડ નાખીને શરબતની જેમ યોગ્ય બનાવવી જોઈએ. જીવનમાં દુખી થઈને વિચાર્યા ન કરવું જોઈએ. તેથી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર તેમની ખરાબ અસર થાય છે. જીવનમાં કેટલાક દુખ આવતા રહે છે. તેમને સહન કરતાં શીખવાનું છે. તેમની સામે લડવાનું છે. મુશ્કેલીઓને આપણે સારા વિચાર કરીને દૂર કરવી જોઈએ. તેનાથી તમારું મન શાંત રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *