પાણીના એક ગ્લાસ થી આ રીતે શોધી કાઢો તમારા ઘરમા રહેલી નકારાત્ક ઉર્જાને, તુરંત અજમાવી જુઓ આ ઉપાય…

Spread the love

આપની આસપાસ સકારાત્મક અને નકારાત્મક એમ બે પ્રકારની ઉર્જા રહેલી હોય છે. તેવી જ રીતે આપના ઘરમાં પણ કેટલીક સકારાત્મક અને ઘણી વાર નકારાત્મક ઉર્જા રહેલી હોય છે. તેના લીધે ઘરમાં રહેતા વ્યક્તિ પર, તેના સબંધ પર, તેના કામ પર અને તેના સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર જોવા મળે છે. આ પ્રકારની ઉર્જા ઘરમાં આવતા મહેમાન, પાડોશી અને મિત્રો પણ આ ઉર્જાને ઘરમાં લાવી શકે છે.

આપણા ઘરમાં જે ઉર્જા રહેલી હોય છે તેના માટે ઘરની દીવાલો, ફર્નિચર, કાર્પેટ અને છત બધુ જ એક સ્પંચની જેમ ગણાવમાં આવે છે તેનાથી ઘરમાં રહેલી બધી ઉર્જા તે જલદી શોધી લેતા હોય છે. તેનાથી ઘરમાં રહેતા વ્યક્તિ પર તેની અસર થાય છે.

આજે આપણે એવા ઉપાય વિષે જાણીએ કે તેનાથી ઘરમાં રહેલી બધી નકારાત્મક ઉર્જા તેનાથી દૂર થશે. તે બધી નકારાત્મક ઉર્જાને શોધીને ઘરની બહાર કરવામાં મદદ કરે છે અને તેનાથી તમારા ઘરમાં હમેશા સકારાત્મક ઉર્જા રહેશે. તેના માટે તમારે એક કાચનો ગ્લાસ લેવાનો રહેશે. તે ગ્લાસમાં તમારે દરિયાનું પાણી ભરવું તે પાણીને તમારે ૧/૩ ભાગનું ભરવું અને બીજા ૧/૩ ભાગમાં તમારે વિનેગર ભરવું.

તમને એમ લાગતું હોય કે આ જગ્યાએ સૌથી વધારે નકારાત્મક ઉર્જા રહેલી છે તેવી જગ્યાએ એ ભરેલા ગ્લાસને મૂકવો જોઈએ. તમે રૂમના કોઈ પણ ખૂણામાં તે ભરેલા ગ્લાસને મૂકી શકો છો. તે વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તે ગ્લાસને કોઈએ હલાવવું નહિ.

તેને તમારે રાખી મૂકવું અને એક દિવસ પછી તમારે તેને જોવું તેનાથી તમને એવું લાગશે કે જે રૂમમાં તમે ગ્લાસ મૂક્યો છે તે રૂમ માથી નકારાત્મક ઉર્જા જતી રહી છે. તેનાથી તમે તે રૂમમાં હમેશા માટે સકારાત્મક વિચારી શકો છો અને તમારા ઘરમાંથી પણ નકારાત્મક ઉર્જા દૂર થશે.

તમારે એ વાત જાણવી જોઈએ કે તે ગ્લાસની અંદર જો ફીણ આવી જાય ત્યારે તે રૂમમાં ઉર્જાને લગતી કોઈ સમસ્યા હોય શકે છે. આવું થાય તો તમારે તે ગ્લાસને ફરીથી તે જગ્યાએ જ મૂકી રાખવો જોઈએ. તે ગ્લાસમાં રહેલ ફીણ જતાં ન રહે ત્યાં સુધી તમારા રૂમમાં તે ગ્લાસને રહેવા દેવો જોઈએ.

આ ઉપાય કર્યા પછી તે ગ્લાસમા રહેલ પાણી અને વિનેગરને તમારે બાથરૂમમા નાખી દેવુ જોઈએ. તેનાથી તમારા ઘરમા રહેલી નકારાત્મક ઉર્જા દૂર થાય છે. તેનાથી ઘરમા સકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રવેશ થાય છે અને તેનાથી તમને સારા પરિણામ મળી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *