આ પાંચ વસ્તુઓ ને રાખો ભગવાન ગણેશ અને માતા લક્ષ્મી પાસે, તમારા ઘરમા કાયમી માટે રહેશે ધનની બરકત

Spread the love

આજની દુનિયામાં બધા વ્યક્તિની ઈચ્છા હોય છે કે તે ધનવાન બને. એવા લોકો કોઈ નહીં હોય કે તેને ધનિક નહીં બનવું હોય. તેની સાથે બધાની એવી પણ ઈચ્છા હોય છે કે તેના જીવનમાં ક્યારેય પણ પૈસાને લગતી કોઈ કમી ન આવે. તેથી તેને ક્યારેય પણ કોઈ પાસેથી ઉધાર પૈસા ન લેવા પડે.

ત્યારે તમારા ધન પર એટલેકે તમારા બેન્ક બેલેન્સ પર ભગવાન ગણેશ અને લક્ષ્મીની કૃપા થઈ શકે છે. તેના માટે તમારે ધનને લગતી આ પાંચ વસ્તુ તમારી તજોરીમાં રાખશો અને તેની સાથે ભગવાન ગણેશ અને માતા લક્ષ્મીની મુર્તિ પણ રાખવી જોઈએ. તેનાથી તમારા ધન ઘણો વધારો થશે. આજે આપણે જાણીએ કે તે કઈ પાંચ વસ્તુ છે જેને તમારી તિજોરીમાં રાખવાથી તમારા ધનમાં વધારો થાય છે.

ચેકબુક :

તમે તમારી બચત હમેશા બેંકમાં રાખતા હોવ તો આ ખૂબ સામાન્ય વાત છે. તમારે પૈસાને લગતી અથવા તેને આપવા માટે ચેકબુકનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. આ વસ્તુથી તમે તમારા ધનમાં ખૂબ વધારો કરી શકો છો. તમારે તમારી ચેકબુકને ભગવાન ગણેશ અને માતા લક્ષ્મીની મુરતીની બાજુમાં રાખવી જોઈએ તેનાથી તેમની કૃપા તેના પર બને રહેશે અને તેના લીધે તમારું બેન્ક બેલેન્સ વધે છે. તમારા ઘરમાં શ્રી યંત્ર હોય તો તેને પણ તમારે ઘરમાં રાખવું જોઈએ. તેની બાજુમાં પણ તમે ચેકબુક રાખી શકો છો.

બેન્કની પાસબુકનુ ધ્યાન રાખવુ જોઈએ :

તમારે પૈસાને લગતી ચેકબુક સિવાય તમારા બેન્કના ખાતાની પાસબુક પણ પણ ખૂબ મહત્વની છે. તેથી તેને કોઈ પણ જગ્યાએ રાખવાને બદલે તેને તમારે તમારા ઘરમાં જે જગ્યાએ શ્રી યંત્ર હોય તેની બાજુમાં રાખવું જોઈએ. તેને બીજી જગ્યા પર રાખવાથી તમારા પૈસા પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. તેથી તેને આ જ્ગ્યા પર રાખવાથી તેમારા બેંકમાં રહેલ ધનમાં ખૂબ વધારાઓ થઈ શકે છે.

ઘરેણાં લક્ષ્મીજીની ધાતુની મુર્તિ પાસે રાખવા :

તમારી પાસે ગમે એટલા ઘરેણાં હોય વધારે કે થોડા તેને રાખવાની જગ્યા ખૂબ મહત્વની હોય છે. તમારી પાસે જેટલા પર સોના કે ચાંદીના ઘરેણાં હોય તેને તમારે માતા લક્ષ્મીની ધાતુની મુર્તિ પાસે રાખવા. તેના માટે એ જરૂરી નથી તેના માટે તમારે લક્ષ્મીજીની મુર્તિ સોના કે ચાંદીની જ રાખવી. તેના બદલામાં તમે તેની મુરતિ કોઇ પણ બીજી ધાતુની લઈને રાખી શકો છો. તેનાથી પણ તમને લાભ મળશે.

શેરબજાર અને ઇન્સ્યોરન્સનાં કાગળ અહી રાખવા :

મોટાભાગના લોકો એવા હોય છે જે તેના પૈસાને લગતા કાગળ અથવા ઇન્સ્યોરન્સના કાગળને ગમે ત્યાં મૂકી દેતા હોય છે પરંતુ આવું કરવું ન જોઈએ. તેને તમારે બીજા કાગળની સાથે રાખવાને બદલે તમારે તેને માતા લક્ષ્મીની મુર્તિ પાસે અથવા શ્રી યંત્રની પાસે સંભાળીને રાખવા જોઈએ તેનાથી તમને જરૂર લાભ થશે.

તિજોરીમાં કાળી હળદરનો પ્રયોગ કરવો :

તમે તમારા પૈસા જે જગ્યા પર રાખો છો તે જ્ગ્યા પર અથવા તિજોરીમાં તમારે કાલી હળદર જરૂરથી રાખવી જોઈએ. તેનાથી તમારા ધનમાં કોઇની પણ નજર લાગતી નથી. તેનાથી તમારા ધનમાં હમેશા માટે ઘણો વધારો થતો રહેશે. આ બધા ઉપાય તમારે તમારા જીવનમાં અપનાવવા જોઈએ તેનાથી તમને ઘણા ધન લાભ થશે. તેના લીધે તમારે ક્યારેય પણ કોઈ પાસે પૈસા ઉધાર લેવા પડશે નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *