આ પાંચ નિશાનીઓ દર્શાવે છે કે તમારી ઉપર કોઈએ વશીકરણ નો પ્રયોગ કર્યો છે કે નહી, આજે જ જાણો

Spread the love

આપળા ભારત દેશ મા ઘણા માણસો અત્યાર ના સમય મા પણ અંધવિશ્વાસ અને જાદુ-ટોણા મા વિશ્વાસ રાખે છે તો આ સાથે હજુ પણ ઘણા માણસો પોતાના ફાયદા અર્થે વશીકરણ નો ઉપયોગ કરે છે. અત્યાર ના સમય મા કોઈપણ સમસ્યા ના નિકાલ માટે વશીકરણ પર વિશ્વાસ મૂકવામા આવે છે. તો આજ ના આ આર્ટીકલ મા વાત કરવામા આવે છે આ વશીકરણ સાથે સંકળાયેલ અમુક ખાસ વાતો વિશે કે જેનાથી જાણી શકાય કે તમારા ઉપર કોઈએ વશીકરણ કરેલું છે કે નહિ.

આ એક સંકેત છે કે જો ઘર ના તમારા કબાટ મા રાખેલ વસ્ત્રો આપોઆપ ખરાબ થવા લાગે અથવા તેમાં એકાએક આગ લાગી જાય છે તો આવી ઘટનાઓ નો અર્થ થાય છે કે તમારા ઘર મા કોઈએ વશીકરણ કરેલુ છે અથવા તો તમારા ઘર ને કોઈએ વશ મા કરવા માંગે છે અથવા વશ કરી લીધું છે.

આ એક બીજો સંકેત છે કે જો ઘર મા મોટેપાયે કીડી કે મકોડા નીકળતા હોય તેવુ લાગે છે તેમજ આ નીકળવાનું સતત ચાલુ રેહત્તું હોય તો તેનો અર્થ થાય છે કે તમારા ઘર મા કોઈએ વશીકરણ નો ઉપયોગ કરેલ છે.

જે માણસ ઉપર આ વશીકરણ નો પ્રયોગ કરેલ હોય તેનું શરીર કાળું પાડવા લાગે છે. આ સાથે તે માણસ મોટેભાગે બીમાર રેહતો હોય છે અને તેનુ ખાવા પીવા નુ પણ બંધ થઇ જાય છે.

આ સાથે જો ઘર ની બહાર કાળા રંગ નુ કુતરું રોજ પેશાબ કરે છે તો તેનો અર્થ થાય છે કે તમારા ઘર મા વશીકરણ નો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે.

આ સાથે જો ઘર મા વશીકરણ નો ઉપયોગ થયેલ હોય તો ઘરે આવેલા મહેમાનો નાખુશ થઈ ને જતા રહે છે અને સાથોસાથ ઘર ની દીકરી પિયરીઆ થી રિસાઈ ને જતી રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *