આ એક લાલ કોડીનો આ પ્રયોગ દરિદ્રતા દૂર કરી અને ધન ખેંચી લાવે છે, કેવી રીતે કરશો આ પ્રયોગ, જાણો

Spread the love

આ સફેદ કોડી અને પીળી કોડી વિશે તો તમે ઘણું સાંભળ્યું હશે પરંતુ શું તમે આ લાલ કોડીના ચમત્કારી પ્રયોગ વિશે જાણો છો જો તમે આ પ્રયોગને એકદમ અને અત્યંત ચમત્કારી છે અને આ તંત્ર શાસ્ત્રમાં આ લાલ કોડીનું કઈક અલગ મહત્વ હોય છે. અને આ હજારો સફેદ કોડીમાંથી એક લાલ કોડી એ નીકળે છે. અને જેની પાસે આ લાલ કોડી એ હોય છે તેના જીવનમાં આ તો ધનની ખામી એ રહેતી નથી. અને તે આ જાતક અતુલ્ય સંપત્તિ એ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ સિવાય આ કોડી એ એક સમુદ્રી જીવના એક શરીરનું આવરણ પણ હોય છે. આ કોડી એ જ્યારે પણ સમુદ્દની બહાર એ આવી જાય છે તો તેને એક ધન સ્વરૂપ પણ માનવામાં આવે છે. અને વર્ષો પહેલા આ ધનના સ્થાને એક કોડીનો જ ઉપયોગ એ કરવામાં આવતો. અને હવે આ ધનના સ્થાને તો નહીં પરંતુ આ ધન એ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોડીનો ઉપયોગ એ કરવામા આવે છે. અને આ કોડીમાં તમારે સૌથી વધારે મહત્વની હોય છે આ લાલ કોડી. અને એવું કહેવાય છે કે આ કુબેરના સિંહાસનમાં જો લાલ કોડી એ જડેલી છે. અને આ કોડી એ આપણા ધનને આકર્ષિત કરે છે. અને આ તંત્ર અને શાસ્ત્રમાં તેના આ કેટલાક સિદ્ધ પ્રયોગનું પણ વર્ણન એ પણ કરવામાં આવ્યું છે.

આ સિવાય લાલ કોડી એ જો કોઈને મળી જાય તો તમારે તે કુબેર સમાન એ ધનપતિ એ થઈ જાય છે. અને આ લાલ કોડીનો પ્રયોગ એ તુરંત અસર પણ કરે છે. અને આ લાલ કોડી એ જો તમારા ઘરમાં હોય તો તમારે તેને આ દિવાળીની રાત્રે એક મંત્ર અને આ શક્તિથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અને આ સિદ્ધ કરેલી આ કોડીને તમારે લાલ રેશમી કપડામાં બાંધી અને તેને ઉત્તર દિશામાં અથવા તો તેને તિજોરીમાં રાખવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત તમારે સાત લાલ કોડીને તમારે અમાસની રાત્રિમા ૧૧૦૮ શ્રી સૂક્તના પાઠથી તમને સિદ્ધ કરી અને તેના પર તમારે કેસરનું તિલક એ લગાવી અને આ લાલ કપડાની થેલીમાં તમારે બાંધી ઘરની ઉત્તર એ દિશાની દિવાલ પર એ લટકાવવાથી તમારી ધનની વૃદ્ધિ એ થાય છે. આ ઉપાય એ ગરીબને પણ ધનવાન બનાવી દે છે.

આ સિવાય તમારે લાલ કોડીનુ પેડંટ બનાવી અને સોનામાં તેને ધારણ કરવાથી તે વ્યક્તિ કોઈપણને એક સમ્મોહિત કરી શકે છે. અને આ વ્યક્તિની ખ્યાતિ એ દુનિયાભરમાં વધે છે. અને આ સાત લાલ કોડી અને સાત ગોમતી ચક્રને તમારે હર સિંગારના મૂળ સાથે સિદ્ધ કરી અને એક પોટલીમાં બાંદી ઘરના એક પાયામાં રાખી દેવાથી તમારા ઘર પર ક્યારેય પણ ગરીબી છવાતી નથી.

આ સિવાય લાલ કોડીને તમારે ચાંદીની ડબીમાં એક રાખઈ અને કાર્યસ્થળ પર તેને રાખવાથી તમને નુકસાની સહન એ કરવી પડતી નથી. અને આ પૂનમની રાત્રે તમારે નવ લાલ રંગના ગુલાબના ફૂલ અને નવ લાલ કોડી એ સાથે એક લાલ કપડામાં બાંધી તેને દુકાને રાખવાથી તમારી આવક એ વધે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *