મહારથી કર્ણના કવચ અને કુંડળ એકદમ સુરક્ષિત છે આ જગ્યાએ, જાણી લો કોણ કરે છે રક્ષણ

અત્યારે મહાભારતના યોદ્ધાઓમાં કેટલાક યોદ્ધાઓ એવાપણ હતા જે એકલા પાંડવોને પરાજિત કરી શકતા હતા, તે યોદ્ધાઓમાં એક યોદ્ધા કર્ણ પણ હતા. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓએ પાંડવોને મહાભારતનું યુદ્ધ હારવા દીધું નહીં. જે ખૂબ જ સારી વાત છે.

કર્ણ દ્વારા કરવામાં આવેલા અન્યાયને કારણે કર્ણ કૌરવો વતી લડ્યા, કૌરવો વતી યુદ્ધ લડ્યા છતાં, કર્ણને આદરથી જોવામાં આવે છે કારણ કે કર્ણ હંમેશાં ધર્મનું પાલન કરનાર એક ન્યાયી યોદ્ધા હતા. જે ખૂબ જ સારી વાત છે. સૂર્યપુત્ર કર્ણ મહાન યોદ્ધા હતા અને તે સંબંધમાં પાંડવોનો મોટો ભાઈ પણ હતા.

પરંતુ કર્ણના મૃત્યુ પછી પાંડવો અને કર્ણને આ ખબર પડી હતી. કર્ણનો જન્મ દિવ્ય કવચ અને કુંડળ સાથે થયો હતો, આ કવચ અને કુંડળ એટલા શક્તિશાળી હતા કે કોઈ પણ અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર માટે તેને વીંધવું શક્ય નહોતું.

મહાભારત યુદ્ધમાં, કૌરવોનું પલડું ભારે હતું કારણ કે ભીષ્મ પિતામહ, અશ્વસ્થામા અને કર્ણ વગેરે જેવા છે જે ખૂબ જ સારી વાત છે. મહારાથી કૌરવો હતા :- શ્રી કૃષ્ણ જાણતા હતા કે કર્ણના કવચ અને કુંડળને કારણે પાંડવો મહાભારતનું યુદ્ધ જીતી શકશે નહીં. જે ખૂબ જ ગંભીર વાત છે.

આ સમસ્યા હલ કરવા માટે, શ્રી કૃષ્ણએ ઇન્દ્રદેવતાને કર્ણને તેના કવચ અને કુંડળ દાનમાં માંગવા કહ્યું. કારણ કે કૃષ્ણ જાણતા હતા કે કર્ણ દાન આપનાર યોદ્ધા છે. સૂર્ય ઉપાસના દરમિયાન જે પણ તેમની પાસે માંગે છે તે તેમને ખુશી ખુશી આપતા હતા.

આ યોજના સાથે, દેવરાજ ઇન્દ્રએ બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું અને કર્ણ પાસે તેની સૂર્ય પૂજા દરમિયાન દાન માંગવા ગયા, ઇન્દ્રએ કર્ણને તેના કવચ અને કુંડળ દાનમાં માગ્યા.

પછી કર્ણએ તેના શરીરમાંથી કવચ કુંડળ કાઢીને દેવરાજ ઇન્દ્રને આપ્યું. કવચ કુંડળ સાથે જયારે દેવરાજ ઇન્દ્ર પોતાના રથમાં ગયા ત્યારે આકાશવાણી થઇ અને કહ્યું કે દેવરાજ તમે આ મહાન પાપ કર્યું છે તેથી ન તો તમે આગળ વધી શકો અને ન તમારો રથ.

જણાવી દઈએ કે કર્ણની આ દાનપ્રિયતા થી પ્રસન્ન થઈને, ઇન્દ્ર તેમને કંઈક માંગવા કહે છે, પરંતુ કર્ણ એ કહેતા ઇનકાર કર્યો કે “દાન કર્યા પછી કંઈક માંગવું તે દાનની ગૌરવની વિરુદ્ધ છે”. પછી દેવરાજે ઇન્દ્ર કર્ણને તેનું શક્તિશાળી શસ્ત્ર, વાસવી આપે છે.

જેનો ઉપયોગ તેઓ ફક્ત એક જ વાર કરી શકતા હતા. તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પર અર્જુને કર્ણનો વધ કર્યો હતો અને કવચ કુંડળ ના અભાવને કારણે તેમનો જીવ ગયો હતો.

ક્યાં છે કર્ણ ના કવચ અને કુંડળ : એવું કહેવામાં આવે છે કે કર્ણના કવચ અને કુંડળ સાથે દેવરાજ ઇન્દ્ર સ્વર્ગ માં પ્રવેશ ના કરી શક્યા કેમકે એ ખોટી રીતે પ્રાપ્ત કર્યા હતા, તેથી દેવરાજ ઇન્દ્રએ કર્ણના કવચ અને કુંડળને સમુદ્ર કાંઠે ક્યાંય સંતાડી દેય છે.

જયારે એકવાર ચંદ્ર દેવ તેને ચોરવાની કોશિશ કરે છે જે ખૂબ જ ગંભીર વાત છે. ત્યારે સમુદ્ર દેવ કવચ અને કુંડળ નું રક્ષણ કરે છે. ત્યાર પછીથી આજ સુધી કર્ણ ના એ કવચ અને કુંડળ નું ભગવાન સૂર્ય અને સમુદ્ર દેવ રક્ષણ કરે છે.

એવું કહેવામાં આવે છે કે આ કવચ અને કુંડળ પુરી નજીક કોનાર્કમાં છુપાયેલા છે . કોઈ તેના સુધી પહોંચી શકતું નથી. કારણ કે જો કોઈ આ કવચ અને કુંડળ મેળવે છે, તો તે ખોટી રીતે તેનો લાભ લઈ શકે છે.

કેટલીક દંતકથાઓ એવું પણ કહે છે કે ઇન્દ્રએ કર્ણ દ્વારા મેળવેલ કવચ અને કુંડળને હિમાલયની એકગુફામાં સુરક્ષિત રાખ્યા છે. જે ખૂબ જ સારી વાત છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ કવચ અને કુંડળ હજી પણ હિમાલયની ગુફામાં આજ સુધી છે જે ખૂબ જ સારી વાત છે અને તક્ષક નાગ પોતે આ કવચ અને કુંડલની સુરક્ષા કરે છે. જે સારી વાત છે.

Leave a Comment