ગુજરાતના આ મોટા શહેરમાં કોફીશોપ, હોટલો, કાફેની આડમાં ચાલતા કપલ બોક્સ પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ

સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા આજે મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શહેરમાં કોફી શોપ, હોટેલ, કાફે, રેસ્ટોરન્ટની આડમાં કોઈ ગેરકાયદેસર કપલ બોક્સ ચાલશે નહીં. આવા તમામ કેટરિંગ સ્થળોએ કપલ બોક્સ રાખવા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. સુરત શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં કોફી શોપ, હોટલ, કાફે, કપલ બોક્સ રેસ્ટોરન્ટ ચાલી રહી છે. શહેર પોલીસે આવા ભોજનાલયોમાં કપલ બોક્સ … Read more