મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 194A અનુસાર, બાળક સાથે મોટરસાઇકલ પર મુસાફરી કરવા બદલ કપાઈ શકે છે ચલાન

તમે ઘણીવાર તમારા બાળક સાથે મોટરસાઇકલ પર મુસાફરી કરશો. જો તમે પણ તે લોકોમાંથી એક છો તો તમારું ટ્રાફિક ચલાન કપાઈ શકે છે. માતા-પિતા મોટાભાગે તેમના બાળક સાથે સ્કૂટર અને બાઇક પર બેઠેલા જોવા મળે છે.નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટ મુજબ ચાર વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકને ત્રીજી સવારી તરીકે ગણવામાં આવશે.

આવી સ્થિતિમાં, જો તમે તમારા બાળક અને પત્ની સાથે તમારા ટુ વ્હીલર પર બેસવા જઈ રહ્યા છો અને બાળકની ઉંમર ચાર વર્ષથી વધુ છે, તો તમારું ચલાન કપાઈ શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 194A અનુસાર, આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવા પર 1000 રૂપિયાનું ચલાન કાપી શકાય છે.

આ સાથે, બાળકનો સમાવેશ કર્યા પછી પણ, તમારી મોટરસાયકલ અથવા સ્કૂટર પર ફક્ત 2 લોકો જ જતા હોય છે અને તો પણ તમારું ચલાન કપાઈ શકે છે. નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટ મુજબ, જો બાળકની ઉંમર ચાર વર્ષથી વધુ હોય અને બાળકે હેલ્મેટ ન પહેર્યું હોય, તો તમારું 1000 રૂપિયાનું ચલાન કપાઈ શકે છે.

આવી સ્થિતિમાં, તમને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવાની અને સલામત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સિવાય જો તમે લાયસન્સ વગર ડ્રાઇવિંગ કરતા પકડો છો તો તમારે 5000 રૂપિયાનો દંડ અથવા જેલ પણ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, ચલાનથી બચવા માટે, ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે હંમેશા સંબંધિત દસ્તાવેજો તમારી સાથે રાખો.

બે વાહન ચાલકો ધ્યાન આપો, મોટરસાઇકલ પર તમારી પાછળ બેઠેલા તમારા બેદરકાર મિત્ર તમને રૂ. 1000 ચૂકવી શકે છે. હેલ્મેટ ન પહેરનારને 1000 રૂપિયાનો દંડ થઈ શકે છે અને તમારું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પણ મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 194C હેઠળ ત્રણ મહિનાના સમયગાળા માટે ગેરલાયક ઠરી શકે છે.

Leave a Comment